top
     
 
Strona Główna
Mecenat Edukacyjny
Aktualności
Darowizny
Fundacja
Gdzie uczymy
Rada Honorowa
Zarząd fundacji
Media o nas
Partnerzy
Stypendia
Kontakt
RaportStrona Główna arrow Darowizny
Darowizny PDF Drukuj E-mail

1% 

Zdarza się często, że chcemy uczynić coś dobrego dla innych, jednak nie wiemy jak. Okres rozliczeń z Urzędem Skarbowym stał się od niedawna świetną ku temu okazją. Mogą Państwo przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji pozarządowych. 

Effectus Papilionis Foundation (Efekt Motyla) już od 5 lat poprawia sytuację polskich dzieci. Zapewniamy młodym ludziom z terenów wiejskich lepszy życiowy start poprzez nauczanie  języka angielskiego.  

Znajomość języka angielskiego stanowi podstawę międzynarodowej komunikacji, otwiera możliwości studiowania na renomowanych, zagranicznych uczelniach, jest przepustką do znalezienia dobrze płatnej pracy oraz zapewnia możliwość włączenia się w globalny obieg informacji.

  Zajęcia z języka angielskiego z wysoko wykwalifikowaną kadrą, spotkania motywacyjne z przedsiębiorczości oraz stypendia i coroczne wyjazdy integracyjne dla Najzdolniejszych - oto, co oferujemy młodym, ambitnym jednostkom, które wychowują się w ubogich rodzinach z dala od dużych ośrodków miejskich. Od początku nasza działalność obejmuje obszary Mazur i Pomorza. Obecnie rozszerzyliśmy zakres naszej pomocy o województwo małopolskie i łódzkie. Od końca 2005 roku Fundacja zapewniła naukę ponad 400 uczniom, przyznała 9 stypendiów w wysokości ponad 300 pln miesięcznie oraz dwie nagrody jednorazowe dla najwybitniejszych dzieci.

Ponadto zorganizowaliśmy 2 wyjazdy motywacyjne do Londynu (dla siedmiorga uczniów) oraz  2 obózy żeglarskie z językiem angielskim. 

Nasza Fundacja jest apolityczna, niezależna, zarejestrowana jako Organizacja Pożytku Publicznego. Nie prowadzi działalności gospodarczej i opiera się na pracy wolontariuszy. Fundusze zdobywamy dzięki dobrej woli naszych darczyńców, głównie podczas dorocznego bankietu organizowanego w Londynie oraz innego rodzaju eventów charytatywnych.

 Darowizna „1% podatku” to dla Nas szansa na dodatkowe zdobycie cennych środków.   Darowizna  1%  podatku  na  rzecz  Fundacji

Jak to działa? 

1.      Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość zmniejszenia należnego za dany rok podatku o darowiznę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego. Limit darowizny ustalony został na poziomie 1% podatku.  2.      Jeżeli zatem roczny podatek wynosi 10.000 złotych, podatnik może przekazać na rzecz organizacji pożytku kwotę w wysokości 100 złotych. Na konto urzędu skarbowego trafi 9.900 złotych, natomiast 100 złotych (czyli nie więcej niż 1% podatku)  przekazane zostanie organizacji.  3.      W podanym przykładzie darowując 100 złotych podatnik przerzuci faktyczny ciężar darowizny na budżet państwa, ponieważ dzięki dokonanej darowiźnie zmniejsza należny państwu podatek. 

                                                                      Co zrobić?

 

 1. Najpierw należy obliczyć podatek należny za rok 2010. Od otrzymanej kwoty obliczamy 1%; końcówki zaokrąglamy do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

 1. Nastepnie wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym:

 • PIT-28:              część M zeznania, pozycje 129 – 131;

 • PIT-36:              część O zeznania, pozycje 305 – 307;

 • PIT-36L:           część N zeznania, pozycje 105 – 107;

 • PIT-37:              część H zeznania, pozycje 127 – 129;  

 • PIT-38:              część G zeznania, pozycje 58 – 60; 

 1. W ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym Fundacja, której chce przekazać 1 % należnego podatku.                                                                                                                                                                                                                                          Numer KRS Fundacji: 0000 233 582; pełna nazwa: „Effectus Papilionis Foundation”.
 
 1. Wpisujemy wyliczoną kwotę, którą chcemy przekazać Fundacji – patrz punkt 1.
 
 1. Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel); informację tę może zamieścić w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”. Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.
 6.      Pieniądze - 1% podatku należnego - urząd skarbowy przekaże na konto Fundacji w terminie do 3 miesięcy. (Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.)

Dlaczego warto skorzystać z ulgi?Finansowanie celów społecznie użytecznych odbywa się generalnie poprzez:·        przekazywanie środków z budżetu państwa,·        darowizny przekazywane przez osoby fizyczne oraz prawne. Drugi ze wskazanych sposobów jest oczywiście bardziej efektywny, gdyż potrzebne środki trafiają bezpośrednio do organizacji pożytku publicznego. W przypadku finansowania pomocy z budżetu państwa, część (a często niestety większość) środków jest „marnotrawiona” zanim przejdzie przez machinę biurokracji. Aby uniknąć kosztów redystrybucji podatnicy powinni bezpośrednio zasilać organizacje pożytku publicznego, zawłaszcza, że przekazanie 1% podatku jest dla nich neutralne finansowo.  

Dziękujemy za Państwa wsparcie Effectus Papilionis Foundation

................................................................................................................................

  A jeśli zechcą Państwo wspomóc nas w przeciągu roku...

  Dane do przelewu w PLN:

  Effectus Papilionis Foundation
  ul. Municypalna 67B
  02-281 Warszawa

Numer konta: 90 2490 0005 0000 4530 4155 6366,
Alior Bank SA
SWIFT CODE: ALBPPLPW

Dane do przelewu w GBP:

Effectus Papilionis Foundation
ul. Municypalna 67B
02-281 Warszawa

IBAN:PL63 2490 0005 0000 4600 1394 4109
Alior Bank SA
SWIFT CODE: ALBPPLPW