top
     
 
Strona Główna
Mecenat Edukacyjny
Aktualności
Darowizny
Fundacja
Gdzie uczymy
Rada Honorowa
Zarząd fundacji
Media o nas
Partnerzy
Stypendia
Kontakt
RaportStrona Główna arrow Fundacja arrow Finansowanie
finansowanie PDF Drukuj E-mail

Finansowanie fundacji opierać się będzie na czterech filarach.

  1. Składki członków Fundacji w Polsce i środowiska Polaków w Londynie i Belgii.
  2. Wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych według Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  3. Dotacje UE ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych funduszy krajowych i zagranicznych.
  4. Darowizny Partnerów Korporacyjnych.

Pierwsza metoda finansowania będzie wykorzystywała m.in. cykliczne imprezy organizowane w Londynie dla Polaków (np. Andrzejki, Wieczory Kolęd, Bale, itd.) i oryginalne rozwiązania, np. indywidualne stypendia dla konkretnych osób (koszt: 50 funtów). Ponadto dodatkową dzwignią będzie również tzw. „matching concept”, stosowany w wielu instytucjach finansowych w Londynie. Polega on na podwajaniu wartości zebranych wśród pracowników na cele społeczne środków z zasobów firmy (m.in. stosowane w JP Morgan).

Druga metoda finansowania opierać się będzie na wykorzystaniu szerokich kontaktów koleżeńskich i zawodowych aktywnie działających członków Fundacji i wolontariuszy, którzy będą propagować w swoich kręgach przeznaczenie 1% podatku dochodowego na wspieranie Fundacji. W chwili obecnej założyciele i wolontariusze mają dostęp m.in. do następujących kręgów potencjalnych donatorów: absolwenci AIESEC, absolwenci Community of European Management Schools, Oxford, Cambridge, członkowie studenckiej sekcji BCC, różnych klubów studenckich, itd.

Trzecia metoda finansowania sprowadza się do umiejętnego pozyskiwania grantów ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Czwarte źródło finansowania to darowizny od firm. Wolontariusze i członkowie-założyciele Fundacji będą aktywnie poszukiwać sponsorów korporacyjnych, którzy mogliby wesprzeć idee Organizacji. Szczególnie cenne będą w tym przypadku kontakty pozyskane dzięki niektórym członkom Rady Fundacji.