top
     
 
Strona Główna
Mecenat Edukacyjny
Aktualności
Darowizny
Fundacja
Gdzie uczymy
Rada Honorowa
Zarząd fundacji
Media o nas
Partnerzy
Stypendia
Kontakt
RaportStrona Główna arrow Fundacja arrow Rola nauczyciela
Rola nauczyciela PDF Drukuj E-mail

Fundacja będzie realizować swoje cele poprzez zatrudnianie na wiejskich obszarach nauczycieli, którzy będą nauczać dzieci w szkołach. Nauczyciele będą zatrudnieni przez szkołę, jednak środki na opłacenie wynagrodzenia będą pochodziły z konta Fundacji. Nauczyciel będzie podlegał dyrektorowi danej Szkoły i stanowił część lokalnego grona pedagogicznego. Oczekuje się, że Nauczyciel Fundacji będzie w stanie wypracować 28h tygodniowo, co przy liczebności 10-14 uczniów i 4h zajęć tygodniowo przełoży się na około 70-100 dzieci mogących wziąć udział uczniów zajęciach.

Poza dydaktycznymi obowiązkami, Nauczyciel Fundacji będzie zobowiązany zaangażować się w projekty na rzecz społeczności lokalnej. Formy takiej działalności są nieograniczone, mogą być to np. prowadzenie drużyny sportowej, organizacja wyjazdu, obozu, konkursów, itd. Każdorazowo plan projektu na rzecz społeczności lokalnej jest zatwierdzany przez zarząd Fundacji najpóźniej po 3 miesiącach od rozpoczęcia semestru. Intencją Fundacji jest pobudzenie rozwoju społeczności, w której znajdzie się Nauczyciel, zdynamizowanie jej, przedstawienie nowych perspektyw i szans.

Fundacja zatrudniać będzie wykwalifikowanych specjalistów (najchętniej świeżych absolwentów anglistyki). Pożądany profil nauczyciela:

  • Dobre i bardzo dobre oceny w trakcie studiów/referencje i doświadczenie
  • Talent dydaktyczny
  • Inicjatywa, kreatywność i aktywność
  • Potencjał przywódczy, umiejętności organizatorskie
  • Chęć do przeniesienia się na wieś w przypadku kandydata pochodzącego z miasta
  • Dodatkowym atutem będzie pochodzenie z obszarów wiejskich

Nauczyciel Fundacji będzie otrzymywał stałe wynagrodzenie w wysokości około 2200PLN brutto, co wobec bardzo niskich kosztów utrzymania na wsi będzie zapewniało godziwe życie.

Ponadto, nauczyciel będzie uprawniony do otrzymania rocznej premii w wysokości 10% rocznych zarobków (3000 PLN), wypłacanej w styczniu, jeśli jego roczna ocena przez Fundację będzie pozytywna. Roczna ocena nauczyciela dokonywana jest w oparciu o:

  • Ocenę realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnej
  • Opinię dyrektora danej Szkoły
  • Ankiety uczniów i rodziców